Oferta

oferta

Neurac

Neurac

System ćwiczeń opartych na norweskiej metodzie Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu S-E-T (Sling Exercise Therapy).

Ćwiczenia z użyciem metody Neurac poprawiają siłę oraz wytrzymałość mięśniową, jak również dają możliwość działania rozluźniającego. Wspomagają wykonywanie trakcji oraz mobilizacji, a także stretchingu.

Metoda wykorzystywana jest również u osób uprawiających wyczynowo różne dyscypliny sportowe.

Elementy metody Neurac:

Ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych

  • umożliwiają minimalizację sił ścinających, które mogą doprowadzić do uszkodzeń biernych elementów stabilizujących;
  • angażują większą ilość grup mięśniowych przez co są bezpieczniejsze dla stawów, a ich działanie na układ mięśniowy jest bardziej uogólnione;

Drabina progresji

  • drabina progresji jest to sposób stopniowego utrudniania danego ćwiczenia;
  • przejście na kolejny, trudniejszy szczebel drabiny progresji jest możliwe dopiero gdy ćwiczenie na niższym szczeblu jest wykonywane poprawnie i nie wywołuje dolegliwości bólowych;

Wibracja i niestabilne podłoże

  • zwiększają stymulację układu nerwowego oraz trudność ćwiczeń;
  • wpływają na wykształcenie u pacjenta właściwej, odruchowej aktywności nerwowo-mięśniowej;

Neurac Neurac