Aktualności

aktualnosci

NFZ - kolejki

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne (fizjoterapia ambulatoryjna) wydłużył się o około 3-4 miesiące, w stosunku do terminów podawanych w 2020 i 2021 roku.

Przesunięcie to wynika z bardzo dużej ilości osób zgłaszających się do naszej placówki, które mają prawo do świadczeń poza kolejnością, tj. mi.:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • Dawcy Przeszczepu i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19
  • kobiety w okresie ciąży
  • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Okres oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne (stan na 4 kwartał 2022) wynosi:

  • przypadek stabilny - około 26 miesiące
  • przypadek pilny - około 18 miesięcy