Aktualności

aktualnosci

Rehabilitacja dla osób ze ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny np. tzw. I grupa) mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń rehabilitacyjnych w naszej placówce.

Przypominamy, że w przypadku rehabilitacji leczniczej nie obowiązuje nas termin 7-dniowy, jak w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - jesteśmy innym działem świadczeń.

Aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli posiadającego umowę z NFZ.

Mogą mieć Państwo skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej i wtedy wymagana jest konsultacja lekarska, na której zostanie wystawione skierowanie na cykl zabiegów.

Aby przyśpieszyć skorzystanie z zabiegów (do lekarza jest dużo chętnych, a stan epidemii powoduje konieczność limitowania ilości przyjmowanych osób w danym dniu) polecamy zabranie skierowania do PRACOWNI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ (kod 1310) NA CYKL ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH. Dzięki temu będziemy mogli Państwa od razu umówić do fizjoterapeuty na cykl zabiegów.

PRZYJMUJEMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA BIEŻĄCO - ZAPRASZAMY