Oferta

oferta

Terapia Ackermanna

Metoda dr Ackermanna, czyli chiropraktyka ukierunkowana.

Polega na precyzyjnej diagnozie stanu układu kostnego pacjenta jak i na specjalnej, opartej na 50-letnim doświadczeniu, technice leczenia manualnego.

Często bóle kręgosłupa są spowodowane nieprawidłowym położeniem poszczególnych części szkieletu względem siebie, co powoduje zaburzenia funkcjonowania całego układu ruchu i może wywoływać reakcje w różnych odległych od siebie miejscach.

Ustawienie kręgosłupa uzależnione jest od jego podstawy - kości krzyżowej, która jest podtrzymywana przez dwie kości biodrowe. Ich położenie ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustawienia kręgosłupa. Nieprawidłowe położenie kości biodrowych względem kości krzyżowej prowadzi do dalszych zmian, których wynikiem jest m.in. pozorne skrócenie kończyny.

Przyczynia się to do powstawania wtórnej skoliozy kompensacyjnej i w przyszłości może prowadzić do silnego bólu kręgosłupa. Tak więc ukośnie ustawiona miednica powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa od odcinka lędźwiowego, aż do podstawy czaszki.

Niejednokrotnie leczenie odcinka lędźwiowego lub szyjnego kręgosłupa przynosi efekty dopiero wtedy, gdy najpierw przywróci się prawidłową pozycję miednicy.

Metoda Ackermanna jest bardzo precyzyjna, pozwala na działanie dokładnie w miejscu występowania zaburzenia. Umożliwia odblokowanie tylko i wyłącznie tego segmentu, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Terapię poprzedza badanie palpacyjne miednicy i pomiar długości kończyn, co pozwala określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i kości krzyżowej. Każdy ruch i oczekiwane rezultaty są dokładnie planowane przed zabiegiem. Przy zastosowaniu metody Ackermanna bardzo często już w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.